W dniu 30 maja 2017r. odbył się Konkurs Pięknego Czytania zorganizowany dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Udział w nim wzięło 17 uczniów. W jury zasiadły: pani Joanna Sowa, pani Teresa Kiejda, i Monika Gałka, które oceniały technikę czytania, płynność, dykcję i inne środki artystycznego wyrazu.

Wszystkim uczestnikom rozdano dyplomy i nagrody książkowe.