CELE KONKURSU:

  1. Popularyzowanie twórczości literackiej, propagowanie idei czytania i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
  2. Rozwijanie talentów literackich.
  3. Popularyzowanie zbiorów bibliotecznych w środowisku szkolnym.
  4. Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.

REGULAMIN

  1. Konkurs adresowany jest do  uczniów z klas IV- VIII.
  2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji  dowolnie wybranej przez siebie książki.
  3. Praca powinna zawierać dane autora: imię, nazwisko i klasę.
  4. Kryteria oceny prac:

– zgodność treści recenzji z treścią merytoryczną książki,

– interpretacja własna i walory przekazu,

– sposób zachęcenia czytelników do przeczytania książki.

       5. Prace należy składać do biblioteki szkolnej do dnia 25 października 2021 r.

       6. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

       7. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV- V i klas VI – VIII.

      8. Dostarczenie recenzji książki jest jednoznaczne ze zgodą na jej opublikowanie na

        stronie  internetowej szkoły i bibliotek.

      9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.

      10. Informacje na temat wyników konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej

       szkoły i bibliotek.

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Siedliszczu

Biblioteka Szkolna Z. S. im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu