Cele konkursu:

– promocja czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej u uczniów;

– rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności;

– rozbudzenie wrażliwości estetycznej;

– prezentowanie talentów;

– utrwalanie wizerunku biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom i młodzieży.

REGULAMIN

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII.

2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu w  dowolnym formacie promującego

bibliotekę lub czytelnictwo.

3. Każdy plakat powinien zawierać wymyślone przez siebie hasło promujące bibliotekę

lub czytelnictwo.

4. Plakat może być wykonany dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki

mieszane).

5. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę.

6. Na odwrocie plakatu powinna znajdować się informacja o autorze pracy: imię i nazwisko, klasa.

7. Kryteria oceny prac:

– zgodność z tematem,

– koncepcja i kompozycja plakatu,

– estetyka pracy,

– samodzielność wykonania.

8. Plakaty należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 23 X  2020 roku.

 8. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora.

 9. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody książkowe.

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Siedliszczu

Biblioteka Szkolna ZS w Siedliszczu

n-l plastyki R. Boguszewska

n-l jęz. polskiego M. Szawroński