Cele konkursu:

        • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

        • popularyzacja literatury pięknej dla dzieci ,

        • zachęcenie dzieci do posługiwania się piękną polszczyzną na co dzień,

       • upowszechnianie kultury żywego słowa,

       • wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy.

REGULAMIN

  1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas II i III.
  2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przeczytać dowolny fragment literatury dla dzieci.
  3. Fragment powinien być czytany od 3 do 5 minut.
  4. Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie w bibliotece szkolnej  do dnia 26 października 2020 roku. Uczestnicy zostaną  indywidualnie poinformowani o terminie swojej prezentacji.
  5. Komisja konkursowa oceni prezentację uczestników  biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– płynność czytanego tekstu,

– dykcja,

– poprawność wymowy oraz dbałość o kulturę języka,

– oryginalność interpretacyjna.

     6. Laureaci otrzymają nagrody książkowe.

Organizatorzy:

Biblioteka Gminna w Siedliszczu

Biblioteka szkolna Z. S. w Siedliszczu

Wychowawcy klas II i III