23 listopada 2021roku odbył się międzyszkolny wiedzowy konkurs profilaktyczny pt. „Młodość wolna od alkoholu” organizowany przez Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu we współpracy z Gminną Komisją Antyalkoholową przy Urzędzie Miasta w Siedliszczu. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej, którzy musieli wykazać się wiedzą na temat wpływu alkoholu na organizm człowieka. Do konkursu wiedzowego zgłosili się jedynie uczniowie z ZS w Siedliszczu.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce- Martyna Domańska z kl. VIIIc

II miejsce- Nikola Przybylska z kl. VIIIe

III miejsce- Emilia Siedlecka z kl. VIIId

Wyróżnienie- Błażej Orysz z kl. VIIIe

Tego samego dnia zakończył się czas składania prac do międzyszkolnego plastycznego konkursu profilaktycznego pt. „Jestem świadomy – nie piję”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie plakatu w formacie A3, techniką dowolną, pokazującego negatywne konsekwencje wynikające z uzależnienia od alkoholu.

Dziękujemy zainteresowanym szkołom za udział w konkursie. Jury miało bardzo trudne zadanie do wykonania, gdyż poziom prac był bardzo wysoki.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce- Emilia Siedlecka (ZS w Siedliszczu)

II miejsce- Zuzanna Śliwińska (ZS w Siedliszczu)

III miejsce- Liwia Łatka (SP w Stołpiu)

Wyróżnienie- Wiktoria Woźniczka (NSP w Wólce Kańskiej)

Wyróżnienie- Paulina Mielniczuk (NSP w Wólce Kańskiej)

Prace oceniało jury: Magdalena Hołub, Patrycja Ważny, Grzegorz Jędruszak.

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.