Informujemy, że Zarządzeniem nr 125 zostały Lubelski Kurator Oświaty wprowadził zmiany do Regulaminu i terminarza konkursów przedmiotowych organizowanych w roku 2021/2022. W załączeniu przekazujemy Zarządzenie nr 125 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 wraz z załącznikami.

Załączniki:

Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Regulaminu konkursów przedmiotowych (pdf)

Regulamin konkursów (pdf)

Terminarz (pdf)