„Kodowanie na dywanie” w grupie „Motylki”. Jedną z wielu umiejętności, którą powinni opanować uczniowie jest programowanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, by w dynamicznie rozwijającym się świecie nasze dzieci nie czuły się zagubione i nie były pozbawione szans wielostronnego rozwoju. Dlatego już od przedszkola w formie zabawy uczymy się trudnej sztuki kodowania, które sprzyja nauce logicznego myślenie, analizowania, przewidywania i twórczego działania.