W Klubie Nauczyciela znajdziemy ponad dwadzieścia tysięcy wysokiej jakości materiałów niezbędnych w codziennej pracy nauczyciela. Można je pobrać i korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie.

  Zasoby Uczę.pl to kompletny zestaw nowoczesnego i skutecznego nauczyciela. To codziennie ciekawsze lekcje.

  Znajdują się tutaj działy:

 • Wychowanie przedszkolne
 • Szkoła podstawowa kl. 1-3
 • Szkoła podstawowa kl. 4-6
 • Szkoły ponadpodstawowe
 • Języki obce

W zasobach edukacyjnych znajdują się podręczniki do wszystkich klas. Wyszukuje się podręcznik wybierając odpowiedni cykl wydawniczy np.;

Zasoby edukacyjne : Szkoła podstawowa kl. 1-3

Wybierz cykl wydawniczy: Szkolni Przyjaciele

Wybierz klasę : klasa 2

Wybierz część : część 4

  Oprócz kart pracy, scenariuszy zajęć, znajdują się tam również: rozkłady materiałów, plany wynikowe, sprawdziany, dyktanda, nagrania, filmy, animacje, plansze oraz liczne materiały dodatkowe, które urozmaicą zajęcia lekcyjne.

 Na stronie znajdują się także materiały przydatne nauczycielowi podzielone na kategorie:

Dokumentacja:

 • Program nauczania
 • Opinie o programie
 • Rozkład materiału
 • Plan wynikowy

Lekcje:

 • Scenariusze lekcji
 • Materiały pomocnicze

Diagnostyka:

 • Diagnozy na zakończenie
 • Karty badania umiejętności

Multimedia:

 • Plansze
 • Filmy i animacje
 • Nagrania

     Pomoce:

 • Wielka mapa Polski
 • Szachy
 • Świadectwa
 • Materiały metodyczne

Przykładowe materiały dla klas 1-3

Filmy i animacje: Laboratorium. Filmy i doświadczenia interaktywne. Wirtualne spacery. Filmy edukacyjne.

Efekty dźwiękowe: Ptasi chór, czajka, kukułka, droździk.

Plansze: Edukacja matematyczna, polonistyczna, przyrodnicza, muzyczna.

Materiały pomocnicze: Tematy do dziennika.

Przykładowe materiały – historia kl. 5

Karty pracy: W teatrze i na igrzyskach, Rzym od królestwa do republiki, Polska Kazimierza Wielkiego.

Materiały pomocnicze:

 Ćwiczenia z mapą: Rozbicie dzielnicowe, Powstanie chrześcijaństwa.

Sprawdziany: Polska pierwszych Piastów, Początki średniowiecza.

Projekty:

Materiał metodyczny: Chronologia historyczna, Odzyskanie niepodległości.

https://ucze.pl/zasoby/szkola-podstawowa-klasy-1-3/?cykl=szkolni-przyjaciele&klasa=2&czesc=czesc-4&skat=plansze
https://ucze.pl/zasoby/szkola-podstawowa-klasy-4-8/historia-szkola-podstawowa-klasy-4-8/?cykl=historia&klasa=5&skat=projekty
https://ucze.pl/