Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2021 r.
Koniec I semestru nauki21 stycznia 2021 r.
Ferie zimowe14 – 25  lutego 2022 r. 
Wiosenna przerwa świąteczna14 – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasistyjęzyk polski – 24 maja 2022 r.
matematyka – 25 maja 2022 r.
język angielski – 26 maja 2022 r.
Koniec II semestru nauki24 czerwca 2022 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie27 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych11 listopada 2021  – Narodowe Święto Niepodległości,
24, 25 grudnia 2021 –Wigilia Bożego Narodzenia i Boże Narodzenie,
1 stycznia 2022 –Nowy Rok,
6 stycznia 2022 – Święto Trzech Króli,
3 maja 2022 – Święto Konstytucji Trzeciego Maja,
16 czerwca 2022 – Boże Ciało.
Dni dodatkowo wolne15 października 2021 r. (piątek)
12 listopada 2021 r. (piątek)
7 stycznia 2022 r. (piątek)
2 maja 2022 r. (poniedziałek)
25 – 26 maja 2021 r. – egzaminy ósmoklasisty
17 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele