W dniach 10 i 18 stycznia 2019 roku odbyły się zajęcia biblioteczne dla klas Oa, Ob, Ia, IIIa i IIIb. Uczestnicy spotkania poznali sposoby przystosowania się zwierząt do zimy. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną: „Jak zimują zwierzęta”?. Dowiedziały się jak zwierzęta przygotowują się do zimy, jakie zimę przesypiają , jakie odlatują, czym się żywią oraz jak zmieniają wygład i zachowanie w poszczególnych porach roku. Uczniowie  mieli  okazję  wykazać się swoją wiedzą o zwierzętach zimujących w naszym otoczeniu. Był również czas na zabawy utrwalające zdobyte wiadomości. Dzieci zbierały orzechy jak zapobiegliwe wiewiórki,  zamarzały w stawie jak żaby, szukały ciepłej gawry jak niedźwiedzie brunatne, dbały o swoje jajko jak pingwin cesarski oraz zawijały się szczelnie jak poczwarki motyla.
Było dużo śmiechu i radości. Dzieci bawiąc się, poznawały piękno i mądrość przyrody.  Obiecały również regularnie dokarmiać ptaki.