WSPOMAGANIE PAMIĘCI

UTRWALANIE I KODOWANIE INFORMACJI

• Polega na przemyślanej organizacji napływających informacji.

• Podczas kodowania informacja porównywana jest do wszystkich innych, które są w pamięci.

• Kiedy informacja jest zupełnie nowa, mózg tworzy nowe kody, by skojarzyć je z innymi

już przechowywanymi.

• Pamiętaj, że od sposobu kodowania, czyli organizacji danych i ich skojarzeń zależeć będzie

skuteczność ich odszukiwania!

• Łatwiej zapamiętujemy materiał, z którego mamy już wiedzę oraz ten, którym się interesujemy.

• Nasze wspomnienia kształtowane są przez osobisty punkt widzenia.

• Czas i osobiste wrażenia zmieniają prawdziwy obraz wydarzeń.

MNEMOTECHNIKI

• Pomagają pamięci krótkotrwałej sensownie opracować i połączyć informacje, zanim wejdą

do zasobów pamięci długotrwałej.

• Każda informacja ma swoje połączenie z innymi konkretnymi informacjami.

• Pamiętaj, stosuj te, które najbardziej do Ciebie przemawiają.

• Naucz się dobrze zasad ich działania i zastosuj kilkakrotnie – pamiętaj za każdym razem pójdzie Ci łatwiej.

POWTARZANIE

• Sam proces powtarzania jest niezbędny podczas trwałego kodowania danych. Nie myl go jednak z techniką powtarzania zwaną popularnie „kuciem”.

• Jest ona najprostsza i najbardziej popularna.

• Może być przydatna w nauce dużej partii materiału.

• Często jest niewystarczająca i nudna, ponieważ nie stymuluje żadnych bodźców.

• Wzmacnianie powtarzania wypowiadaniem informacji na głos, bez angażowania wyobraźni

może być niewystarczające.

TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

ROLA KONTEKSTU

• Gdy uczysz się czegoś w pewnym miejscu, lepiej przypominasz sobie utrwalane wtedy dane,

znajdując się tam ponownie (nawet w wyobraźni).

• Kontekstem mogą być np. miejsca, zapachy, widoki, smaki.

ORGANIZACJA DANYCH

• Pamięć potrzebuje porządku.

• Odnajdywanie logiki między danymi ułatwia zapamiętywanie.

• Wybór odpowiednich kryteriów jest podstawą skutecznej klasyfikacji i szybszego zapamiętywania. Mogą nimi być odnajdywanie hierarchii, kategorii itp.

• Wykorzystywane jest w takich technikach jak: anagramowanie, rymowania, akrostychy i akronimy, haki, historyjki mnemotechniczne.

WYOBRAŹNIA I WIZUALIZACJA

• Są podporą pamięci. Rozwijanie zdolności tworzenia obrazów w umyśle sprzyja zapamiętywaniu.

• Typy wyobraźni:

– odtwórcza – opiera się na informacjach zebranych wcześniej

– twórcza – układa zasoby w oryginalne układy

• Im wyobrażenie jest bardziej szczegółowe i angażuje maksymalną możliwość obrazów zmysłowych: wzroku, smaku, zapachu, dźwięku, dotyku, tym kodowanie informacji jest trwalsze.

• Warto włączyć w nie humor, przesadę, zmianę funkcji przedmiotów – im coś bardziej zaskakującego, tym lepiej skupia uwagę.

• Wizualizacja jest to proces odtwarzania w umyśle obrazu, który znamy lub sami stworzyliśmy.

SKOJARZENIA

• Są „utrwalaczem” pamięci. Im są oryginalniejsze, tym mają większe szanse na zakotwiczenie

w pamięci.

• Jako technika jest przydatna w zapamiętywaniu podobnie brzmiących informacji.

• Pamiętaj, aby skojarzenie przemawiało silnie do Ciebie.

JAK POWTARZAĆ MATERIAŁ?- AKTYWNIE!

1. Przede wszystkim musisz być pewnym, że wszystko rozumiesz!

Co to znaczy zrozumieć materiał? :

• Potrafisz uchwycić znaczenie wszystkich faktów i terminów, potrafisz je bez problemu

wyjaśnić.

• Potrafisz dostrzec związki i stosunki między nimi, a także pomiędzy większymi elementami przyswajanej wiedzy. Rozumiesz, co z czego wynika, jak się ze sobą łączy, jak od siebie zależy.

• Potrafisz samodzielnie i aktywnie operować nowym materiałem – używać go w praktyce.

1. Zapomnij o mechanicznym, biernym, nudnym, i nie dającym żadnych gwarancji „kuciu”!

2. Stosuj metodę „lotu ptaka”- od ogółu do szczegółu – wydobądź esencję zagadnienia!

3. Dziel materiał na małe części – zjadaj słonia po kawałku!

4. Stosuj „płodozmian” przedmiotów i zagadnień.

5. Stosuj synestezję – aktywizuj zmysły!

6. Ucz się w stałych miejscach i porach.

7. Rób aktywne notatki, jeśli książka jest Twoja, stosuj przemyślane, stałe i kolorowe podkreślenia,

notuj kluczowe słowa na marginesach.

8. Sporządzaj Mapy Myśli.

9. Pamiętaj o „ekranie umysłu”- to, co na nim wyświetlisz i obejrzysz na pewno lepiej zapamiętasz.

10. Kup sobie jedno dobre repetytorium, ale pamiętaj, że nie jest ono Twoim podstawowym i jedynym źródłem wiedzy.

ROLA I CEL POWTÓREK

1. Niestety trwałość pamięci po zakończeniu sesji gwałtownie spada i błędem jest opierać się na wrażeniu, które nam towarzyszy tuż po zamknięciu książki, że wszystko wiemy! Na drugi dzień, czy w to wierzysz czy nie – możesz zapomnieć nawet 80% przyswojonych informacji.

2. Osoba, która nie daje sobie czasu na powtórki, marnuje wysiłek włożony w trakcie nauki!

ROLA I CEL PRZERW W TRAKCIE NAUKI

1. Pamiętaj o efekcie „początku i końca” – zapamiętujemy lepiej informacje na początku i końcu – robiąc przerwy będziesz miał więcej takich efektów.

2. Pamięć i zrozumienie pozostają w największej harmonii przez okres 20-50 minut.

3. Przerwy pozwalają się zrelaksować, usuwają napięcie psychiczne i fizyczne.

4. Im dłużej się uczysz tym przerwy powinny być dłuższe, mózg musi mieć czas, aby uporządkować materiał!

HARMONOGRAM POWTÓREK JESZCZE RAZ

I powtórka: 15-minutowa – w tym samym dniu

II powtórka: 10-minutowa – następnego dnia

III powtórka: 5-minutowa – po 24 godzinach

Kolejne powtórki: 2-3 minutowe – przez 3-4 kolejne dni

Materiały z pracy: TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Autorzy: Joanna Smolińska, Łukasz Szychowski

http://jakzdacmaturezmatematyki.pl/files/TECHNIKI_EFEKTYWNEGO_UCZENIA_SIE.pdf