W związku  z zawieszeniem zajęć w placówkach edukacyjnych i występujące problemy z dostarczeniem wniosków rekrutacyjnych dzieci do przedszkola i szkoły podstawowej informuję, że na stronie internetowej szkoły www.zssiedliszcze.lublin.pl w zakładce Do pobrania znajdują się:

– wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

– zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej.

Bardzo proszę o pobranie stosownego wniosku, wydrukowanie, wypełnienie i zeskanowanie lub zrobienie zdjęcia. Następnie proszę przesłać dokument drogą elektroniczną do szkoły.

Po wznowieniu zajęć proszę o dostarczenie wersji papierowej dokumentu do sekretariatu Zespołu Szkół.

        Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu
     Aneta Dudek