Drodzy Rodzice, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siedliszczu informuje o zawieszeniu zajęć w kl. I – VIII, na czas oznaczony od dnia 20.12.2021 r. do dnia 09.01.2022 r.

Zajęcia w tym okresie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Aneta Dudek – Dyrektor Zespołu Szkół  im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu

Załączniki: