Uczniowie - pasowanie na czytelników

   Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Wtedy zaczyna się samodzielna czytelnicza przygoda dzieci. W naszej szkole ta uroczystość na stałe wpisała się do kalendarza uroczystości bibliotecznych.

   W tym roku szkolnym  na uroczystym pasowaniu  klasy pierwsze gościły w bibliotece w dniach 1 i 4 marca. W pierwszej części uroczystości pierwszaki otrzymały informację na temat regulaminu wypożyczania, sposobach postępowania z książkami oraz o zasadach zachowania w bibliotece. Następnie uczestniczyły w zabawach polegających na rozwiązywaniu zagadek, rebusów związanych z książką, biblioteką oraz popularną literaturą dziecięcą. Dużą atrakcją było „Zaczarowane pudełko” w którym znajdowały się atrybuty różnych postaci z bajek i baśni.

   Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy  złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że po tej uroczystości biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie są zawsze mile widziani.