Dnia 9 marca 2017 roku w bibliotece szkolnej odbyła się impreza biblioteczna, której hasłem przewodnim była „kobieta”. Organizatorami były bibliotekarki p. D. Gołębiowska, p. T. Kiejda oraz polonistka p. J. Nowakowska. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Na uczestników czekały różne zadania do wykonania. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat znanych kobiet w filmie i w literaturze, aby prawidłowo rozwiązać quiz graficzny. Chętni czytali wiersze i aforyzmy o kobietach. Nie zabrakło również tła historycznego. W scenkach darmowych przedstawiono średniowieczną damę i jej rycerza. Porównano obyczaje na dwóch wielkich dworach tj. Ludwika IV oraz Sulejmna Wielkiego. Omówiono podobieństwa i różnice. Dyskusja nabrała „barw”, gdy poruszano zagadnienia z etykiety i higieny we wspomnianych powyżej dworach. Podróżując przez wieki zatrzymaliśmy się w XIX wieku. Poznaliśmy ówczesną panienkę, która uczęszczała na pensje (szkoła dla dziewcząt), uczyła się jak dobrze „prowadzić” dom i miała swoją sympatię. Spotkanie było okazją do pokazania zmian, jakie zaszły na przestrzeni wieków w pojmowaniu roli kobiety. Dzisiaj nikt już nie neguje, że kobiety są pełnoprawną częścią społeczeństwa i mają takie same prawa jak mężczyźni. Mogą dowolnie kierować swoim życiem i spełniać swoje marzenia i potrzeby …