Wczesnym rankiem 1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską, rozpoczynając tragiczny w skutkach konflikt na skalę światową, który w naszym kraju do roku 1945 pochłonął około 6 milionów ofiar, a na całym świecie ponad 60 milionów.

Aby zachować pamięć o tragicznych wydarzeniach z września 1939 roku, w naszej szkole uczniowie wzięli udział w pogadankach tematycznych na lekcjach historii, języka polskiego oraz na godzinach wychowawczych. Chętni uczniowie wykonali prezentacje multimedialne związane z II wojną światową oraz przebiegiem kampanii wrześniowej.