6 czerwca 2017 r. w ZS w Siedliszczu odbył się I Szkolny Turniej Warcabowy w kategorii klas II-III. Do turnieju przystąpiło 16 uczniów wyłonionych w ramach rozgrywek klasowych, po dwie osoby z każdej klasy. Po rozegraniu I rundy odpadło 8 uczestników. Pozostałych 8 zwycięzców przystąpiło do rundy zasadniczej rozgrywanej w systemie kołowym, każdy uczestnik gra z każdym. Największa liczbę punktów zdobył Bartłomiej Pilszak  uczeń  kl IIIa  i zajął I miejsce , II miejsce zajął uczeń klasy IIIe Szymon Pawlak oraz  III miejsce uczeń klasy IIIe  Jakub  Mazurek. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy i nagrody pocieszenia. W czasie turnieju sędziowały: pani Teresa Kiejda i pani Grażyna Wojtkiewicz. Natomiast nad całością organizacyjną czuwała pani Bożena Stebnicka.