Historia pisma i książki

    W lutym w klasach zerowych odbyły się zajęcia biblioteczne pokazujące dzieciom,  jak na przestrzeni wieków ludzie przekazywali sobie wiadomości.  Bibliotekarka omówiła wybrane zagadnienia z historii pisma i książki.  Uczestnicy zajęć poznali wiele metod zapisywania informacji. Prowadząca przygotowała wiele pomocy dydaktycznych aby przybliżyć ten interesujący temat. Dzieci m.in. poznały rysunki ludzi pierwotnych w jaskiniach, kipu – „pismo węzełkowe” mieszkańców Peru, karby , uproszczony sposób liczenia, zwój papirusu zapisany egipskimi hieroglifami, sumeryjską tabliczkę glinianą z pismem klinowym. Dużą atrakcją była rzymska tabliczka gliniana, na której można było rylcem wyskrobać swój znak albo literę. Zaskoczeniem była  wiadomość o cenie książki średniowiecznej. Pisanej na skórach, bogato zdobionej i bardzo drogiej. Książki te powstawały poprzez przepisywanie w skryptoriach przez mnichów.

     Na zakończenie dzieci omówiły książkę współczesną. Wiedziały, że jest wykonana z papieru, nie jest droga, gdyż w drukarni bardzo szybko się je drukuje.  Może mieć rożne atrakcyjne formy  (kotka , pieska, domku). Czasem bywa  przestrzenna, kartki w formie powstających obrazków. Ciekawostką była zaprezentowana książka multimedialna  np. wykorzystująca kody QR do przeniesienia się w świat  filmu, nagrań muzycznych, gier komputerowych.

    Dzieci były pod dużym  wrażeniem  różnych metod zapisywania informacji dawniej i dziś. Doszły do wniosku, że ciągle się zmienia sposób komunikacji, dzisiaj liczy się szybkość przekazywania danej wiadomości.