Związki składniowe: zgody, rządu, przynależności – części zdania 4/4 – #15 egzamin ósmoklasisty

Analiza zdania pojedynczego, wykresy – części zdania 3/4 – #14 egzamin ósmoklasisty

Zdania złożone PODRZĘDNIE (wykresy) 3/5 – #5 egzamin ósmoklasisty język polski

Zdania złożone WYPOWIEDZENIA WIELOKROTNIE ZŁOŻONE (wykresy) 5/5 – #7 egzamin ósmoklasisty