Uczniowie jednej z klas ósmych Szkoły Podstawowej w Siedliszczu w dniu 17 października 2022 r. podczas zajęć dotyczących wyznaczania ciepła właściwego wody korzystali z pomocy zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Termometry, wagi, stopery wspomagały uczniów w rozwiązywaniu wskazanych problemów. Jak mówili sami uczestnicy lekcji, była to okazja do pracy zespołowej, przypomnienia i utrwalenia sobie wiadomości i umiejętności zdobytych na poprzednich lekcjach oraz praktycznych ćwiczeń w wykorzystaniu znanych i ogólnie dostępnych urządzeń do rozwiązania problemów z zakresu fizyki.

Przewidziane do rozwiązania problemy rozwijały myślenie naukowe, wykorzystywały wiedzę o charakterze naukowym do formułowania wniosków odpartych na obserwacjach empirycznych.