Akcja „Sprzątanie świata” po raz pierwszy odbyła się w 1989 i trwa do dzisiaj. Jest to akcja poświęcona poprawieniu stanu środowiska naturalnego oraz zwróceniu uwagi na konieczność ograniczenia ilości odpadów, ich składowania i przetwarzania.

Dzień Ziemi to okazja, żeby pochylić się nad losem naszej planety – naszego domu. W naszej szkole uczniowie od początku biorą w tej akcji udział. W tym roku hasło przewodnie akcji brzmiało „Przywróć naszą Ziemię”. Nasi uczniowie i ich rodzice w dobie pandemii bardzo chętnie włączyli się do akcji poprzez sprzątanie własnych posesji wokół swoich miejsc zamieszkania oraz terenów przyległych jak przystanki autobusowe, tereny zielone i parki.

 Z powodu pandemii konkursy z okazji Dnia Ziemi odbyły się w on–line.

Laureaci konkursów:

Plakat pt.,, Przywróć  naszą Ziemię”

kat.4-6

I miejsce- DAWID CYMER KL 5

II miejsce-ALICJA DYSZEWSKA KL.4C

III miejsce – HANNA KOZAK KL.4B

Wyróżnienia

MACIEJ PRZEBIEROWSKI KL. 6C

SZYMON POGREBNIAK KL.6C

MARTYNA ANADRZEJEWSKI 5A

KLAUDIA CZYŻMA 6A

kat.7-8

I miejsce – JAKUB WOLAK KL 8A

II miejsce – EMILIA SIEDLECKA KL.7D

III miejsce – EMILIA OKOŃ KL.8B

Wyróżnienia:

EMILIA GAWRON KL7B

MAGDALENA ŁUKASZUK KL.7B

NIKOLA CIEŚLIK KL.7A

WERONIKA WARZECHOWSKA KL.7E

Prezentacja ,, I ty możesz zmienić klimat”

I miejsce- ZUZANNA ŚLIWIŃSKA KL.7C

II miejsce- DARIA ANTONIAK KL. 8B

III miejsce – NIKOLA STEPANIUK KL. 7C

Wyróżnienia:

KATARZYNA IWANIUK KL. 8A Ten dzień uświadamia nam wszystkim, że to my –  ludzie jesteśmy odpowiedzialni za wspólną przestrzeń, w której mieszkamy. To od nas zależy, czy przyszłe pokolenia będą dbały o czystość i porządek planety, na której żyją.