5 czerwca 2020 roku obchodziliśmy  w naszej szkole Dzień Regionalny. Jego  celem 
było poznanie historii naszej małej ojczyzny, rozwijanie umiejętności plastycznych, selekcji
informacji.
 W związku z zagrożeniem epidemicznym odbył się on w formie zdalnej. Uczniowie
klas IV mieli za zadanie  wykonać  prace plastyczne na temat „Miejsce ważne dla mojego
regionu”. Uczniowie klas V –VIII przygotowywali prezentacje multimedialne na temat „Moja
mała ojczyzna”. Spośród wszystkich nadesłanych prac wyłoniono najlepsze, są nimi:
praca plastyczna –Dawid Cymer kl IV
prezentacja multimedialna – Błażej Orysz kl VI e
prezentacja multimedialna – wyróżnienie Ola Żołnacz kl Vc
Uczniowie wszystkich klas licznie zaangażowali się w udział‚ co nas bardzo cieszy i 
za co chcielibyśmy serdecznie podziękować. Wybrane prace można obejrzeć poniżej.