Dnia 1 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków, ustanowiony na pamiątkę pierwszej na świecie międzynarodowej konwencji o ochronie tej grupy zwierząt. Obchody tego święta mają na celu przybliżenie i propagowanie ich ochrony oraz uzmysłowienie nam, że liczebność i kondycja ptasich populacji jest wyznacznikiem ogólnego stanu przyrody naszej planety.

   Aby uczcić to święto przygotowano zajęcia w bibliotece szkolnej dla klas I- III i zerówek pod hasłem „Ptaki naszych lasów i pól”. Dzieci poznały różne gatunki ptaków i sposoby ich ochrony. Uczestnicy zajęć  odgadywali odgłosy  ptaków, które żyją obok nas. Chętnie słuchali opowieści i ciekawostek o naszych skrzydlatych przyjaciołach. Dużą atrakcją był udział dzieci w „ptasich zabawach” np.: budowanie gniazda, kukułcze zwyczaje, karmienie piskląt, szukanie błyskotek. Na zakończenie zajęć wszyscy ubierali drzewko w ilustracje ptaków.

  Może dla kogoś z uczestników zajęć obserwacja, fotografowanie i poznawanie ptaków staną się nie tylko ciekawym hobby, ale pasją i życiowym wyborem.