W dniu 3 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Logicznego Myślenia.
Chcąc zaakcentować jak ważne i przydatne jest w życiu logiczne myślenie,
zaproponowano uczniom udział w zadaniach wymagających pomysłu i
wytrwałości, ale przede wszystkim chęci. Uczniowie rozwiązywali łamigłówki
„Zapałczane wzorki”, rysowali plakaty promujące logiczne myślenie oraz
projektowali i rysowali rebusy. Prace i ich autorów prezentujemy na zdjęciach.
Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji gratulujemy pomysłu i umiejętności
zaangażowania.