Dzieci trzymające wysoko przed sobą dyplomy

     12 października 2022 r. obchodzimy Dzień Bezpiecznego Komputera, którego celem jest uwrażliwienie wszystkich użytkowników na zagrożenia, z jakimi możemy się spotkać podczas korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii.

  Komputer, jak wszystko co nas otacza, może być wspaniałym narzędziem rozwoju i źródłem radości, jednak używany nieumiejętnie, stanowi przyczynę poważnych problemów. Korzystanie z sieci na stałe wpisane jest w nasze codzienne życie. Należy jednak zawsze pamiętać o zasadach bezpieczeństwa poruszając się w wirtualnym świecie.

    Tego dnia w bibliotece i w świetlicy odbyły się zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z komputerów, Internetu i innych nowoczesnych technologii. Uczniowie obejrzeli film „Dzień Bezpiecznego Komputera”, wysłuchali fragmentów z książki „Jak się zachować w Internecie – Nietykieta i cyberprzemoc”. Następnie uczestnicy zajęć rozwiązywali quizy, opracowali hasła to tablic „+” i „-” Internetu, analizowali treści z przygotowanej na ten dzień gazetki bibliotecznej oraz wykonali prace plastyczne nawiązujące do tematu zajęć.

    Uczniom zaproponowano także ciekawe materiały w sieci np. stronę internetową stojpomyslpolacz.pl gdzie znajdują się broszurki i foldery informacyjne odnoszące się do bezpieczeństwa urządzeń mobilnych, cyfrowych czy porady, jak zachować prywatność, używając publicznie dostępnych komputerów oraz sieci bezprzewodowych.