25 maja 2018 w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu miał miejsce Dzień Bezpieczeństwa i Profilaktyki. Działania prowadzone w tym dniu na terenie szkoły i wokół niej były skierowane do dzieci z naszego przedszkola oraz młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum.     Główne cele działań przeprowadzonych  w tym dniu to: —  pogłębienie świadomości oraz upowszechnianie wiedzy o różnorodnych zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w codziennym życiu. W tym dniu nasze przedszkolaki miały okazję uczestniczy w spotkaniu Miejską Państwową Straż Pożarną w Chełmie – pokazy i prezentacja sprzętu przeciwpożarowego, rozmowa na temat zagrożeń pożarowych.