Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W związku wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz zawieszeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych organizujemy „naukę zdalną” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedliszczu.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów skontaktują się z uczniami w wykorzystaniem narzędzi TI, na bieżąco będą przekazywane zadania i ćwiczenia do samodzielnej pracy w domu, utrwalania omawianych, wyjaśnienie niezrozumiałych treści.

Zachęcamy Rodziców i uczniów do skontaktowania się z wychowawcą klasy, który pełni funkcję koordynatora takiej formy nauki.

Informacje na temat zdalnego nauczania znajdują się na stronie www.men.gov.pl. Znaleźć tam można także elektroniczne zasoby edukacyjne wspomagające naukę. 

Proszę dzieci o pozostanie w domach, ograniczenie kontaktów towarzyskich, aby do minimum zmniejszyć możliwość rozprzestrzeniają się wirusa. Wykorzystajcie ten czas na usystematyzowanie swojej wiedzy i treści omawianych w szkole czy na przeczytanie zaległej lektury. 

Dyrektor Zespołu Szkół

Aneta Dudek