W dniu 8 kwietni 2019 roku w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu rozpocznie się strajk pracowników oświaty, który będzie trwał do odwołania. W czasie trwania strajku w szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, organizowane będą wyłącznie zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

W tych dniach wszystkie przybyłe do szkoły dzieci będą miały zapewnione bezpieczeństwo i opiekę.