Od dnia 26 października b.r. uczniów klas IV-VIII obowiązuje nauczanie zdalne.

Zajęcia będą odbywać się on-line w aplikacji Teams, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w czasie rzeczywistym.

Dostęp do aplikacji Teams jak i całego pakietu Office 365 jest bezpłatny. Bardzo proszę uczniów o korzystanie z kont udostępnionych przez wychowawców.

W najbliższym czasie zostaną zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące zdalnego nauczania.

Przedszkole oraz klasy I-III pracują stacjonarnie według dotychczasowego porządku.

Informacja dotycząca dowożenia uczniów klas I-III oraz pracy świetlicy od 26 października:

Przywozy do szkoły i odwozy po zakończeniu zajęć wg dotychczasowego rozkładu jazdy autobusu szkolnego.

Świetlica szkolna czynna na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu

Aneta Dudek