Od dnia 27 kwietnia 2019 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesił ogólnopolski strajk nauczycieli. 

W związku z powyższym od dnia 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) prowadzone będą w przedszkolu i w szkole zajęcia dydaktyczne zgodnie z tygodniowym planem nauczania. Kursy autobusów szkolnych odbywać się będą zgodnie z ustalonym na początku roku szkolnego harmonogramem.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, Uczniom i Sympatykom szkoły za wyrozumiałość, zrozumienie i życzliwość

Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu

Aneta Dudek