Procedury funkcjonowania SP w Siedliszczu w okresie występowania na terenie kraju stanu epidemii zakażenia COVID-19