Kryteria rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej dla kandydatów spoza obwodu szkoły