Harmonogram rekrutacji do Przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klasy I szkoły podstawowej