W poniedziałek 19 września uczniowie klas 0 – I Szkoły Podstawowej w Siedliszczu mieli okazję czynnie uczestniczyć w akcji prewencyjnej pod nazwą „Bezpieczna zebra”. Dzieci pod nadzorem policjantów ruchu drogowego, przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie, Pani Dyrektor Anety Dudek i nauczycieli uczyły się przechodzić przez jedno z przejść dla pieszych w pobliżu szkoły. Każdy uczeń miał okazję utrwalić zasady bezpiecznego korzystania z dróg i chodników w drodze do i ze szkoły. Na zakończenie uczniowie otrzymali książki związane z tematyką bezpieczeństwa.