Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów podejmujemy w szkole szereg działań wychowawczych i profilaktycznych.

Wzmacniając współpracę pomiędzy szkołą, a rodzicami w zakresie bezpieczeństwa stworzyliśmy

„ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY”

od rodziców dotyczące ewentualnych zagrożeń lub nowych rozwiązań związanych z poczuciem bezpieczeństwa dzieci w naszej placówce.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/