Amelka Skiba laureatką
VII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Mistyczne” – architektura Lublina i okolic” – 2020 r.
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin.
Na konkurs wpłynęły prace plastyczne ze szkół podstawowych z całej Polski oraz z zagranicy: z Ukrainy, z Bułgarii, ze Słowacji, z Niemiec, z USA oraz z Chin.
Praca Amelii Skiby, „Wielokulturowy Chełm” otrzymała wyróżnienie specjalne Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS Lublin, prof. UMCS – dr hab. Alicji Snoch-Pawłowskiej.
Konkurs został po raz siódmy zorganizowany przez: Caritas Archidiecezji Lubelskiej Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie Szkołę Podstawową nr 25 w Lublinie.
Gratulujemy młodej artystce!