Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że dzień 9 czerwca 2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedliszczu.

W tym dniu organizowane są zajęcia opiekuńcze, dla uczniów, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu wychowawcy klasy.

Zajęcia w przedszkolu i oddziałach zerowych odbywają się zgodnie z planem.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

Aneta Dudek