Od roku 1985 obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto to zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek trwający od 8 do 15 maja.

   Nasza biblioteka również z radością obchodzi to święto. Bibliotekarki z aktywem bibliotecznym przygotowały gazetkę o tym wydarzeniu  i wystawę poczytnych książek. Odbyły się także zajęcia dla dzieci z zerówek i klas I – III o historii pisma i książki. Uczniowie z klas starszych czytali fragmenty swoich ulubionych książek i rozwiązywali quiz „ Pokój zagadek”. Wszyscy uczestnicy zajęć bardzo dobrze się bawili i dzielili się swoją pasją czytelniczą.