Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja). Głównym celem tego święta jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką.. Hasłem tegorocznej edycji jest „#biblioteka”.

     W naszej bibliotece również z radością obchodziliśmy to święto. Bibliotekarze przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą największych  bibliotek na świecie. Odbyły się  także zajęcia pod hasłem : „Biblioteka dobre miejsce dla człowieka”. Uczestnicy rysowali w formie mind mapu bibliotekę swoich marzeń.  Uczniowie z klas młodszych wzięli  udział w czytaniu literatury dla dzieci  oraz różnych zabawach np.: dopasowanie tytułu do przeczytanego fragmentu wiersza, wybranie ilustracji do znanej  baśni, poprawienie błędów w tytułach książek.