W środę 13grudnia 2017r. został podpisany akt erekcyjny i wmurowany kamień węgielny pod budowę przedszkola, które powstaje obok Zespołu Szkół w Siedliszczu ul. Bałasza 1. Prace już trwają, a budowa ma się zakończyć w sierpniu 2018roku. Będzie to przedszkole wygodne, przestrzenne, jasne i dostosowane do najnowszych edukacyjnych wymagań.

Na uroczystość przybyli m.in. proboszcz parafii dr Jacek Brogowski, Wicestarosta Chełmski- Tomasz Szczepaniak, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie- Henryk Radej, Burmistrz Miasta Siedliszcze- Hieronim Zonik, Przewodniczący Rady Miejskiej- Wiesław Prażnowski oraz inni pracownicy Urzędu Miejskiego, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej- Tomasz Klin oraz Andrzej Dzierba, radni, sołtysi, Panie Dyrektor z Zespołu Szkół: Aneta Dudek oraz Małgorzata Lekan-Poliszuk, nauczyciele, dzieci z Przedszkola Samorządowego w Siedliszczu wraz z rodzicami, a także projektanci budynku, kierownicy budowy, panowie prowadzący nadzór inwestorski.

Uroczystość wbudowania kamienia węgielnego uświetniły występy przedszkolaków. Dzieci pięknie recytowały wiersze śpiewały piosenki, a następnie wręczyły kartki świąteczne przybyłym gościom. W krótkich słowach podziękowały za budujące się przedszkole. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego odczytała treść aktu erekcyjnego. Pod dokumentem stwierdzającym początek budowy podpisy złożyła wyznaczona delegacja.

Podpisany akt erekcyjny został zwinięty i umieszczony w tubie przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej, po czym wmurowany w ścianę nowego budynku przedszkola.

Nowe przedszkole to spełnienie marzeń dzieci, rodziców i nauczycieli. Będą trzymać kciuki, żeby wszystko się udało i aby projektanci, wykonawcy mogli zrealizować projekt w wyznaczonym terminie.