Dnia 5 lutego 2019 roku pod hasłem „Działajmy razem!” obchodzimy po raz kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).  Ma on na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym, a także łącząc zaangażowania wielu instytucji i rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.
Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. https://www.ore.edu.pl/2019/02/dzien-bezpiecznego-internetu-2019/
Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu bibliotekarze zorganizowali  zajęcia dla uczniów (kl. IV i V)  na których przybliżono zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Odbyły się rozmowy na temat chronienia swojego wizerunku oraz prywatności on-line. Nie omijano również  trudnych tematów tj. jak radzić sobie z hejtem i cyberprzemocą. Uczestnicy w grupach opracowali „plusy” i „minusy” Internetu. Materiały te posłużyły do wykonania gazetki na korytarzu szkolnym pod hasłem: 5 luty Dzień Bezpiecznego Internetu. Podsumowaniem zajęć było stwierdzenie, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w sieci.
Strony o bezpieczeństwie w sieci