Nauczymy się tego kraju na pamięć…

Nie znać historii – to być zawsze dzieckiem (Cycero), dlatego Szkoła im. Henryka Sienkiewicza, jak co roku, przygotowała akademię z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Jest to niewątpliwie dla uczniów jedna z form nauki historii Polski, a dla dorosłych – jej przypomnienie. Tym razem uroczystość zgromadziła znacznie więcej gości niż zazwyczaj, ponieważ odbywała się w szczególnym roku szkolnym dla naszej szkoły, bo jubileuszowym, który wciąż celebrujemy.

         3 Maja – data ta jest na stałe wpisana w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. Rocznica, obchodzona jest przez ponad 226 lat i nie przeszkodziły w tym represje ani rozbiory. Przez te wszystkie lata, Polacy widzą w niej symbol patriotycznych dążeń do odrodzenia. Kilkadziesiąt lat temu – jak i dziś – majowe święto obchodzone jest z dumą
i świadomością jego znaczenia dla narodu polskiego. Świetna inscenizacja apelu, piękna oprawa scenograficzna, barwne stroje, sprawiły, że uczniowie oglądali go z powagą i zaciekawieniem. Młodzi aktorzy pod opieką pań: Anety Banaszak, Ewy Konik, Jolanty Jędruszak i Julity Nowakowskiej zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3-Maja.

         Po występach p. Julita Nowakowska wręczyła swoim podopiecznym nagrody zdobyte podczas XVI Powiatowego Przeglądu Poezji Powstańczej i Patriotycznej w Wojsławicach. Wyróżnienia i nagrody powędrowały do Martyny Poleszak z kl. IIc oraz Julii Czmudy z VIb. Gratulujemy!

         Na zakończenie pani dyrektor, Bernarda Prażnowska, podziękowała wszystkim występującym uczniom za zaangażowanie, nauczycielom za ciężką pracę oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób uświetnili akademię.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz