Nie wszyscy wiedzą, że 21 marca przypada nie tylko pierwszy dzień wiosny – to także Światowy Dzień Poezji. Literaci, do piór, chciałoby się rzec. Zwłaszcza, że w niektórych kawiarniach  można tego dnia za kawę zapłacić wierszem.

   W 1999 r. UNESCO ustanowiło 21 marca Światowym Dniem Poezji. Celem tego święta jest nie tylko promowanie na świecie czytania i nauczania poezji, ale także zachęcanie do tworzenia własnych utworów oraz „dawania nowego uznania i bodźca dla narodowych, regionalnych i międzynarodowych ruchów poetyckich”.

    Na świecie z okazji tego dnia promowane są wysiłki małych wydawców, publikujących coraz więcej zbiorów młodych poetów. Wraca się do występów na żywo, a poetyckie maratony przyciągają coraz więcej ludzi. Jak można przeczytać w proklamacji UNESCO, święto to ma również za zadanie przywrócenie dialogu między poezją a innymi sztukami, takimi jak teatr, taniec, muzyka, ale także malarstwo itp., oraz ma nawiązywać do aktualnych tematów, takich jak kultura pokoju, niestosowanie przemocy, tolerancja. https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/21-marca-przypada-%C5%9Bwiatowy-dzie%C5%84-poezji/ar-BBV2Ian

W tym roku również obchodziliśmy to święto w naszej bibliotece. Uczniowie przez trzy dni 18, 19 i 22 marca czytali wiersze różnych poetów. Największe powodzenie miały wiersze J. Brzechwy, J. Tuwima, M. Konopnickiej, W. Chotomskiej oraz A. Mickiewicza. Do wybranych wierszy wykonano również ilustrację nawiązującą do ich treści. Uczniowie z klasy Va i IIb czytali poezję dla dzieci przedszkolakom i dzieciom z klas zerowych. Aktyw biblioteczny wykonał gazetkę 21 III Światowy Dzień Poezji. Bibliotekarze przeprowadzili także zajęcia dla uczniów z klas Va i Ve o środkach stylistycznych w poezji.