panorama-1

Gdyby nie oni, nie byłbyś tu,

Nie znałbyś świata i ciebie świat.

Nie przeżyłbyś stu kolorowych dni,

Zwyczajnych dni, słonecznych dat.

Nie wiedziałbyś, co znaczy żyć,

Kochać, budować, marzyć, śnić

I wierząc słońcu, ze słońcem iść

W coraz piękniejsze, nowe dni…”

10 listopada 2016 roku uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Montaż słowno – muzyczny pt. ”Czynem zbrojnym budzili Polskę…” zaprezentowany na uroczystym apelu przypomniał całej społeczności szkolnej fakty historyczne związane z długą drogą Polaków prowadzącą do odzyskania niepodległości. Uczniowie w krótki, prosty i przystępny sposób opisali dzieje narodu polskiego od momentu upadku państwa. Opowiadali o rozbiorach, powstaniach i roku 1918. Narracja przeplatana była pieśniami patriotycznymi, muzyką i recytacją wierszy, które odzwierciedlały atmosferę 123 lat niewoli.

Wszyscy ze skupieniem i uwagą wysłuchali montażu słowno-muzycznego przedstawionego przez uczniów klas IIIa i IIIc gimnazjum pod kierunkiem pani Urszuli Dziedzic, pani Joanny Żołnacz i pani Jolanty Jędruszak. Uroczystość ta była wielką lekcją historii i patriotyzmu. Była powrotem do przeszłości, do lat, w których Polska znalazła się w trudnej sytuacji. 11 listopada to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność i wiary w zwycięstwo. Uczestnicząc w akademii oddaliśmy szacunek wszystkim Polakom, którzy nie szczędzili Ojczyźnie tego, co dla ludzi najcenniejsze. Dzięki takim uroczystościom możemy sobie pozwolić na chwilę zadumy nad tym, że możemy uczyć się i pracować w wolnym i niepodległym kraju. Musimy pamiętać o świętach narodowych i o naszych przodkach. To właśnie dzięki nim nasz kraj jest wolny.