1 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ptaków. Został on ustanowiony w 1906 roku podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902. Była to pierwsza międzynarodowa konwencja o ochronie ptaków. Polska przystąpiła do niej w 1932 roku. Dziś ptaki są chronione poprzez unijną Dyrektywę Ptasią, która ma na celu ochronę wszystkich istniejących populacji dzikich ptaków występujących w UE.

    Współcześnie Międzynarodowy Dzień Ptaków ma przypominać nam o roli, jaką ptaki odgrywają w naszym życiu. Dla wielu osób na świecie obserwacja, fotografowanie i poznawanie ptaków stały się nie tylko ciekawym hobby ale pasją i życiowym wyborem. https://otop.org.pl/2015/04/01/1-kwietnia-miedzynarodowy-dzien-ptakow/

W naszej bibliotece również obchodziliśmy to święto ptaków. Tego dnia odbył się Flash mop – 1  IV „Dzień Ptaków”. Zaproszeni uczniowie z klas IV i V poznawali ptaki, które żyją w naszym najbliższym otoczeniu. Wyszukiwali o nich  wiadomości  w różnych źródłach informacji  tj. encyklopediach, leksykonach, przewodnikach oraz w Internecie. Wykonali także prace plastyczne na ich temat. Bibliotekarze zwrócili uwagę uczniów na ochronę gatunkową obejmującą zarówno poszczególne ptaki oraz ich siedliska oraz zachęcali do budowy budek lęgowych i dokarmiania naszych ptasich przyjaciół  zimą .Na zakończenie uczestnicy posłuchali nagrania z odgłosami naszych polskich ptaków wiosną .