Dnia 12 marca 2019 r. w Zespole Szkół w Siedliszczu odbył się szkolny konkurs wiedzy na temat rosyjskich obyczajów i tradycji związanych ze świętem Maslenica.

W konkursie wzięli udział uczniowie z kl. III a gimnazjum.

Konkurs miał formę testu wiedzy (z wykorzystaniem materiałów wizualnych). Zwycięzcą została osoba, która uzyska największą ilość punktów na teście.

Wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce   Eliza Korneluk

II miejsce Kamila Bieniek, Elwira Warzechowska

III miejsce Mateusz Marczuk.

Uczniowie z najlepszymi wynikami z testu wiedzy zostali nagrodzeni. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Organizatorem konkursu była pani Ewelina Śmigielska.